Kommunikationstræning til virksomheder og organisationer

Skyd genvej til bedre resultater: bliv tydelig overfor dig selv og andre!

Kender du dine egne virkemidler i en samtale? Får du formidlet det, der var din intention?  Hvad er det helt præcist du siger, når du taler? Hvordan får du det sagt? Bliver du nogen gange forundret over andres reaktion på dig? Hvordan kan du få formidlet dit budskab, så det virker efter hensigten? Hvilke kommunikative knapper skal der skrues op og eller ned for?

Nu har du chancen for – under kyndig vejledning af en uddannet skuespiller og erhvervspsykolog – at få en større forståelse af  din kommunikation og påvirkningskraft. Du vil med vores træningsform hurtigt få lært, hvad du kan gøre anderledes for at opnå større træfsikkerhed i din påvirkning af andre.

Vi leverer interaktiv personaleudvikling og kommunikationstræning til virksomheder og organisationer og klæder dig på, så du lærer at bruge dit kommunikative potentiale fuldt ud.                           

Du kommer til at træne dine samtaleteknikker og kommunikative virkemidler med udgangspunkt i erfaringer fra dit eget arbejdsliv. Du får mulighed for sammen med en skuespiller at arbejde autentisk med de situationer, relationer og følelser der på spil i arbejdslivet.

Vi træner med udgangspunkt i cases, hvor du selv er aktiv og får mulighed for at agere som dig selv i træningssituationen.

Skuespilleren skaber roller på baggrund af cases fortalt på stedet eller cases sendt på forhånd af deltageren. Det kan både være cases fra en virkelig situation eller en fremtidig situation, som du ønsker at træne.

Det giver dig en oplevelse som ligger meget tæt på en reel situation fra virkeligheden. Ideen er ”at lære ved at gøre det!”

Alt bliver optaget på video, så du med egne øjne kan se dig selv og din måde at kommunikere på. Vi vil sammen gennemgå samtalen og tale om, hvad du selv oplever i samtalen, og hvad vi ser ske. Efterfølgende vil du få konstruktiv feedback .

Skuespilleren giver feedback fra rollens perspektiv, som hjælper med at præcisere hvad du gjorde, der forårsagede forskellige følelser og reaktioner, samt et indblik i hvad dit nonverbale sprog fortæller.

Erhvervspsykologen vil hjælpe dig med at finde ud af, hvad du kan justere og ændre for at være mere effektiv og konstruktiv i din kommunikationsform. Det hele sker i seriøse, trygge og afslappede rammer.

Efter at have fået feedback  får du mulighed for at træne situationen igen – nu med andre redskaber og en anden indsigt om dig selv.

Endvidere er det hele tiden muligt at skuespilleren kan skrue op og ned for udfordringen, da skuespilleren er trænet i hele tiden at være omstillingsparat.

Kommunikationstræning kan handle om: Personale- og lederudvikling, Konflikthåndtering, Medarbejderudviklingssamtalen (MUS), Den svære samtale, Personlig gennemslagskraft, Rekruttering, Salgstræning/kundeservice.

Kursets omfang og varighed arrangeres i samarbejde med jeres virksomhed. Vi kan tilbyde at afholde kurset i jeres virksomhed, men der er også mulighed for at benytte vores egne kursuslokaler i Aarhus C.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan aftale nærmere.

Kursusledere

brita ann larsen

Brita Ann Larsen er uddannet skuespiller fra skuespillerskolen ved Aarhus teater i 2001. Hun var efterfølgende en del af ensemblet på Aarhus Teater i flere år.

I dag arbejder hun både som skuespiller, underviser og konsulent i kommunikation og konflikthåndtering.

Tlf. 22 28 47 18

 

karen marie diedrichsen

Erhvervspsykolog Karen Marie Diedrichsen har siden 1993 arbejdet med ledelse og personaleudvikling. Hun har med sine mange års erfaring opnået en dybtgående indsigt i det psykologiske samspil mellem mennesker.

Karen Marie Diedrichsen har udført opgaver for både offentlige institutioner og private virksomheder.

www. km-diedrichsen.dk

Tlf. 26 12 40 54

 

Referencer:

Syddansk Universitet (kommunikationstræning, medicinstuderende)

Aarhus Universitet (Kommunikationstræning, medicinstuderende og efteruddannelse af læger)

Region Syd (efteruddannelse af læger og sygeplejersker)

UCN (undervisning af studerende samt efteruddannelse af jordemødre og sygeplejersker)

Novo Nordisk (rekruttering)

Kvik køkken (medarbejdersalg)